Gabinet Psychoterapii
dr Katarzyna Wybrańczyk
i Zespół

Psychoterapia Kraków, Katowice, Tychy, Psycholog Kraków, Katowice, Tychy
Psychiatra dziecięcy, Diagnostyka


Procedura 01/21 przyjmowania nieletnich w placówce psychoterapeutycznej Gabinet Psychoterapii dr Katarzyna Wybrańczyk i Zespół
Kliknij w link: Procedura przyjmowania nieletnich w placówce


Kliknij w link: Procedura zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji


RODO
Dot. konieczności przetwarzania danych osobowych w gabinecie psychoterapii:
Katarzyna Wybrańczyk i Zespół
1. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Wybrańczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Wybrańczyk al. marsz. Piłsudskiego, nr 37, lok. 29, 43-100 Tychy, NIP: 6462214158, REGON 243501892.
2. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem: wybranczykprofilpsi@op.pl, bądź pod numerem telefonu: 881954401
3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora w celach prawidłowej realizacji świadczonych usług.
4. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych -) Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit f – w przypadku gdy dotyczą uzasadnionego interesu administratora.
5. Dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi będą świadczone. Dane mogą być przetwarzane po zakończeniu usługi, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa.
6. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych
b) prawo żądania sprostowania danych
c) prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach)
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
7. W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi, można dodatkowo skorzystać z prawa do :
a) wycofania zgody, w zakresie w jakim dane są przetwarzane. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
b) przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie.

Jeżeli chcesz skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych.
Dane kontaktowe wskazane są wyżej.