Psychoterapia Katowice, psychoterapia Tychy, psychoterapia Pszczyna, psycholog dziecięcy, terapia uzależnień, mediator sądowy

Ceny obowiązują od 01/07/2016

  • Konsultacja psychologiczna (50-60 min) - 110-120 zł

  • Sesja psychoterapii indywidualnej (50 min) - 110-120 zł

  • Terapia Par i Małżeństw - 150 zł

  • Pisemna opinia psychologiczna - od 150 zł

  • Konsultacje, sesje przez Skype dla osób z terytorium Europy (50 min) - 29 EURO
  • Konsultacje, sesje przez Skype dla osób z terytorium USA (50 min) - 40 USD


W razie konieczności odwołania umónej sesji, pacjent powinien poinformować tym
terapeutę najpóźnej na 24 godziny przed ustalonym terminem wizyty (telefon, sms).
W przypadku niepowiadomienia z wymaganym wyprzedzeniem, pacjent ponosi koszt nieodbytej sesji,
który uiszcza na kolejnej, najbliższej sesji.