Psychoterapia Katowice, psychoterapia Tychy, psychoterapia Pszczyna, psycholog dziecięcy, terapia uzależnień, mediator sądowy

Gabinet psychoterapii Katarzyna Wybrańczyk i Zespół


Jesteśmy zespołem który zajmuje się leczeniem:
Zaburzeń Nastroju, Zaburzeń Emocjonalnych, Zaburzeń Osobowości,
Uzależnień, Lęków, Depresji, Zaburzeń Snu, Kryzysów Życiowych i Kryzysów w związku, Brakiem motywacji do działania, Mediacjami.

Specjaliści wchodzący w skład naszego zespołu to: psychologowie, psychoterapeuci, mediator sądowy, terapeuta uzależnień, interwent kryzysowy, coach, terapeuta par.
images/biuro.jpg
images/biuro2.jpg