Gabinet psychoterapii Katarzyna Wybrańczyk i Zespół

Psychoterapia Katowice, psychoterapia Tychy, psychoterapia Pszczyna, psycholog dziecięcy, terapia uzależnień, mediator sądowy


Psycholog, Psycholog Dzieciecy, Psychoterapeuta Tamara Limańska


Psycholog, psycholog dziecięcy, terapeuta


Od 2001 roku pracuję jako psycholog dziecięcy. Jestem również surdopedagogiem. Posiadam kwalifikacje z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych. Doświadczenie zdobywałam pracując w ośrodkach wspomagających rozwój dzieci m. in. w „Centrum Diagnostyki i Terapii – In Corpore” w Katowicach, w „Persevere – Centrum Wspomagania Rozwoju”, a także w przedszkolach publicznych i niepublicznych. Obecnie moim głównym miejscem pracy jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.
W gabinecie zajmuję się prowadzeniem diagnozy i terapii dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, poradnictwem psychologicznym dla rodziców. Praca z dziećmi jest moją pasją, a skuteczna pomoc moim celem. Staram się do każdego podchodzić z otwartością i życzliwością, pamiętając o tym, że dzieciństwo stanowi fundament dorosłego życia.
W terapii z dziećmi dążę do rozwijania ich potencjalnych możliwości oraz wzmacniania poczucia własnej wartości dziecka. Pomagam radzić sobie z lękiem, nieśmiałością, agresją, oraz problemami takimi jak: moczenie, kłopoty ze snem, jedzeniem, lęk separacyjny itp. Rodzicom pomagam w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych dla dziecka takich jak np. pojawienie się rodzeństwa, rozpoczęcie edukacji przedszkolnej, szkolnej, rozpad rodziny, choroba, czy śmierć bliskiej osoby. Wspieram rodziców w rozwijaniu potencjału i zdolności dzieci, oraz w redukowaniu istniejących problemów czy trudności zaburzających prawidłowy rozwój ich dzieci.
Szkoliłam się w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Ukończyłam szkolenie w zakresie psychoterapii krótkoterminowej, psychoterapii zaburzeń lękowych u dzieci i osób dorosłych. Uczestniczyłam w licznych kursach i warsztatach w Polskim Instytucie Ericksnowskim uzyskując kompetencje niezbędne do prowadzenia terapii rodzin. Obecnie szkolę się w Centrum Terapii Behawioralno – Poznawczej z siedzibą w Warszawie. Posiadam certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Mam uprawnienia do prowadzenia diagnozy intelektu Skalą Inteligencji Stanford – Binet 5, oceny rozwoju psychoruchowego dzieci – testem KORP, oraz do stosowania testów PEP-r i AAPEP w diagnozie i terapii osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. Obecnie pracuję w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Prywatnie jestem energiczną mamą trójki dzieci, która nigdy się nie nudzi. Lubię aktywne spędzanie wolnego czasu z rodziną, ale nie zapominam też o sobie. Zawsze znajdę czas na ulubione zajęcia fitness, książkę czy pracę w ogródku.
Stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestniczę w szkoleniach i kursach ay moja pomoc rodzicom i dzieciom była skuteczna i efektywna. Zawsze staram się z otwartością i ze zrozumieniem podchodzić do swoich małych klientów i ich rodziców.

images/tamara1.jpg