Gabinet psychoterapii dr Katarzyna Wybrańczyk i Zespół

Psychoterapia Katowice, psychoterapia Tychy, psycholog dziecięcy, terapia uzależnień, mediator sądowy

Matylda Bereta
Psycholog, Psychoterapeuta

Prowadzę psychoterapię indywidualną w gabinecie w Tychach. Przyjmuję młodzież od 16 roku życia i osoby dorosłe.

Ukończyłam studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Obecnie jestem w trakcie szkolenia w Instytucie Gestalt w Krakowie.

Odbyłam liczne staże, praktyki i wolontariaty, w tym staż na oddziale
dziennym psychiatrii pracując z osobami z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami osobowości,
przejawiającymi objawy psychotyczne oraz psychosomatyczne.
Dzięki odbytym praktykom zdobyłam doświadczenie w pracy z trudnościami
z jakimi zmagają się osoby podejrzane i skazane za popełnienie przestępstwa.
Nieustająco pogłębiam swoją wiedzę i kompetencje poprzez udział w warsztatach oraz szkoleniach.

Ukończyłam m.in szkolenia w zakresie:
  • pomoc psychologiczna
  • profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych
  • interwencja kryzysowa w pracy z ofiarami przestępstw
Zapraszam do gabinetu osoby, zmagające się z trudnościami funkcjonowania psychicznego, które we współpracy ze mną chciałyby podjąć trud stawienia im czoła.

„Łatwiej uwierzyć w siebie, gdy wierzy w nas ktoś drugi” - Stefan Pacek