Gabinet psychoterapii dr Katarzyna Wybrańczyk i Zespół

Psychoterapia Katowice, psychoterapia Tychy, psycholog dziecięcy, terapia uzależnień, mediator sądowy

Klaudia Radecka
Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem psychologiem i terapeutą, zapraszam do gabinetu w Tychach i Katowicach.

Prowadzę diagnozę psychologiczną młodzieży i osób dorosłych. Zajmuję się wsparciem psychologicznym i terapią młodzieży od 12 roku życia oraz osób dorosłych.

Ukończyłam studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (specjalność: Psychologia Kliniczna oraz Psychologia Zdrowia i Jakości Życia).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego
i Poradni Leczenia Nerwic w ZWPS oraz na Oddziale Zaburzeń Afektywnych
i Nerwicowych w Centrum Psychiatrii im. dr Krzysztofa Czumy w Katowicach.

Swoją pracę opieram głównie na nurcie poznawczo-behawioralnym
i psychodynamicznym, jednak jestem zwolennikiem czerpania wiedzy z różnych nurtów i wykorzystywania oferowanych przez nie technik w pracy terapeutycznej tak, aby jak najlepiej dopasować ją do potrzeb Pacjenta.

W pracy zawodowej najważniejsza jest dla mnie empatia a także indywidualne podejście do każdego Pacjenta. Kieruję się w niej zasadami etyki zawodowej. Uważam, że holistyczne podejście jest niezwykle ważne - wzajemne oddziaływanie ciała i psychiki ludzkiej jest niezaprzeczalne - dlatego w kręgu moich zainteresowań znajdują się przede wszystkim: psychosomatyka, somatopsychologia, psychodietetyka, terapeutyczna praca z ciałem.

Nieustannie pogłębiam swoją wiedzę i kompetencje poprzez udział w warsztatach
i szkoleniach.

Zapraszam do gabinetu osoby, które zmagają się z trudnościami funkcjonowania psychicznego, które we współpracy ze mną chciałyby podjąć trud stawienia im czoła oraz osoby, którym potrzebna jest diagnostyka psychologiczna.