Gabinet psychoterapii dr Katarzyna Wybrańczyk i Zespół

Psychoterapia Katowice, psychoterapia Tychy, psychoterapia Pszczyna, psycholog dziecięcy, terapia uzależnień, mediator sądowy


Psycholog, Psychoterapeuta, Coach dr Katarzyna Wybrańczyk


O mnie

Jestem psychologiem i psychoterapeutą.

Ukończyłam:
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach, wydział psychologii;
  • Liczne kursy z zakresu seksuologii klinicznej w CMKP w Warszawie;
  • Kurs „Psychoterapia Praktyczna” organizowany przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedrę Psychoterapii UJ CM;
  • Czteroletnie szkolenie z Psychoterapii w Szpitalu Babińskiego w Krakowie (Kurs Psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego);
Swoją pracę superwizuję u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Doświadczenie w terapii indywidualnej i grupowej dorosłych oraz młodzieży zdobywałam na licznych praktykach i stażach. Psychologią zajmuję się od prawie 20 lat.

Od dłuższego czasu w ramach mojego gabinetu prowadzę terapie indywidualne dorosłych i młodzieży oraz terapie par. Pracuję w gabinecie i przez skypa (dot. zwłaszcza polonii mieszkającej za granicą).

Jestem coachem, trenerem

Ukończyłam:
  • Akademię Ekonomiczną w Krakowie, zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Studia doktoranckie w Akademii Koźmińskiego w Warszawie – jestem w trakcie pisania doktoratu z dziedziny ekonomia behawioralna (nauka, która weryfikuje założenia ekonomii w parciu o wyniki badań socjologicznych i psychologicznych)
  • Ukończyłam liczne kursy i szkolenia przygotowujące mnie do zawodu trenera
Posiadam duże doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu psychologii. Przez wiele lat realizowałam się jako coach. Prowadziłam oceny pracownicze kandydatów do pracy, pracowników (około 30 organizacji w całej Polsce), zajmowałam się szeroko pojętą psychologią biznesu.