Gabinet psychoterapii dr Katarzyna Wybrańczyk i Zespół

Psychoterapia Katowice, psychoterapia Tychy, psycholog dziecięcy, terapia uzależnień, mediator sądowy

Psycholog, Psychoterapeuta, Mediator Sądowy Ewa Bukowska

Zapraszam do gabinetu dorosłych, pary oraz młodzież.
  • Jako psycholog psychoterapeuta zajmuje się depresją, zaburzeniami lękowymi, bezsennością, brakiem wiary w siebie, traumami (odbyłam szkolenie NEST Nowe doświadczenie dla osób dotkniętych traumą) problemami z obszaru seksuologii i wszelkimi kryzysami. W pracy psychologa i psychoterapeuty preferuje podejście eklektyczne: nurt psychodynamiczny (psychoanalityczny), egzystencjonalizm, analizę jungowska , podejście narracyjne, nurt systemowo-rodzinny, NEST (Nowe doświadczenie dla osób dotkniętych traumą). Stale poszerzam swą wiedzę z zakresu psychoterapii problemów seksualnych, sfery stanowiącej integralną część naszej egzystencji.
  • Jako psychoterapeuta par - zapraszam pary do swojego gabinetu;
  • Jako mediator sądowy - zapraszam wszystkich tych, którzy potrzebują rozwiązać swoje konflikty na drodze formalnej.

Ukończyłam między innymi:
  • 4-letni Kurs Psychoterapii przy szpitalu specjalistycznym im. dr J.Babińskiego w Krakowie
  • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2003 Mysłowice. Pedagogika sądowa z mediacją. Studia podyplomowe.
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2010 Warszawa. Tytuł magistra psychologii. Międzynarodowe Stowarzyszenie NEST the New Experience for Survivors of Trauma Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą. Szkolenie w udzielaniu pomocy dla osób doświadczeniem zaniedbania (emocjonalnego, psychicznego, fizycznego), przemocy (słownej, seksualnej, fizycznej) oraz strat prokreacyjnych (poronienie, aborcja, śmierć okołoporodowa). Warszawa 2017
  • Stale podnoszę swoje kwalifikacje w Akredytowanych Ośrodkach leczących psychoterapią.