Gabinet psychoterapii dr Katarzyna Wybrańczyk i Zespół

Psychoterapia Katowice, psychoterapia Tychy, psycholog dziecięcy, terapia uzależnień, mediator sądowy

Beata Pypłacz
Psycholog, Terapeuta Uzależnień

Ukończyłam jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia
o specjalności Psychologia Kliniczna i Osobowości w Wyższej Szkole Humanitas
w Sosnowcu.

Jestem certyfikowanym Instuktorem Terapii Uzależnień (certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nr 336 potwierdzający kwalifikacje zawodowe).

W pracy terapeutycznej spotykam się przede wszystkim z człowiekiem, jego cierpieniem i potrzebami i to do nich dostosowuję metody pracy.

Pracuję z osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu nadużywania alkoholu oraz osobami uzależnionymi od substancji bądź zachowań zmieniających nastrój (alkohol, narkotyki, hazard, zachowania seksoholiczne), a także dorosłymi członkami ich rodzin – partnerów, współmałżonków (osób cierpiących z powodu tzw. współuzależnienia).

Pracuję również z osobami dotkniętymi syndromami Dorosłego Dziecka Alkoholika oraz Dorosłego Dziecka Dysfunkcyjnej Rodziny.

Kieruję się zasadami Kodeksu Etycznego oraz swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Zawodowo pomaganiem zajmuję się od 2008 r. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich , Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.
Swoją wiedzę poszerzam poprzez udział w licznych warsztatach i szkoleniach.