Gabinet psychoterapii dr Katarzyna Wybrańczyk i Zespół

Psychoterapia Katowice, psychoterapia Tychy, psycholog dziecięcy, terapia uzależnień, mediator sądowy

Aneta Wróblewska
Psycholog, Psycholog Dziecięcy, Neuropsycholog,
Psychoterapeuta

W swojej pracy zawodowej zajmuję się dziećmi oraz młodzieżą. Jestem psychologiem, psychologiem dziecięcym.
W pracy terapeutycznej z dziećmi opieram swoją pracę na zabawie. Głównym moim założeniem jest znaczenie zabawy w życiu każdego dziecka. Dlatego w terapii opieram się przede wszystkim na rozwoju dzieci poprzez zabawę. Najnowsze badania potwierdzają skuteczność terapii zabawą w pracy z dziećmi z trudnymi zachowaniami, niepełnosprawnościami, zaburzeniami rozwojowymi a także znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej oraz w trudnej relacji z rodzicami czy z otoczeniem.

Z kolei z młodzieżą/nastolatkami często pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, który jest zorientowany na cel i skoncentrowany na problemie. Zaczynam od diagnozy
i tworzeniu planu terapeutycznego, przez konceptualizację, aspekt relacji terapeutycznej, wydobywania motywacji do leczenia i angażowania w terapię, zawieranie kontraktu. Praca terapeutyczna oparta jest na wspólnej pracy. Nurt ten najczęściej wykorzystuje przy zaburzeniach nastroju, depresji, myśli automatycznych, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych samookaleczeń, agresji oraz zaburzeń zachowania.

Jestem także neuropsychologiem - zajmuje się w tym obszarze zarówno dziećmi jak i dorosłymi.

Jestem psychologiem o specjalności Neuropsychologia Kliniczna, psychoterapeutą pracującym w nurcie integracyjnym (Uniwersytet Jagiellońskim w Krakowie). Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam w jednym z najlepszych Szpitali Rehabilitacji Neurologicznej w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach. Ponadto ukończyłam Studia z EEG Biofeedback, gdzie uzyskałam tytuł terapeuty
EEG-Biofeedback i Neurofeedback.

Jestem również psychologiem w biznesie, trenerem Frisa, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyłam jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia
o specjalności neuropsychologia kliniczna i neurologopedia. Posiadam również przygotowanie pedagogiczne, które zdobyłam na Studiach Podyplomowych
w Gliwicach. Ukończyłam również kurs z Terapii Schematów. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych dotyczących obszarów psychoterapii i neuropsychologii oraz diagnozy dzieci i młodzieży. Swoją pracę zawodową poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

W psychoterapii pracuję w nurcie integracyjnym co pozwala mi na indywidualny dobór terapii do każdego pacjenta. Wyborem nurtu kieruje się poprzez zgłaszany problem każdego pacjenta. Podczas konsultacji bliżej poznaje życie pacjenta, jego historię oraz obszary, które wzbudzają problem. U jednego pacjenta lepiej będzie sprawdzała się psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym u kolejnego w nurcie psychodynamicznym, czy systemowym. W swojej pracy podchodzę do pacjenta zawsze holistycznie, co pozwala mi na całościowe podejście do pacjenta nie tylko
z punktu widzenia terapeutycznego. Podczas swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno - Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Zapraszam do współpracy!
Przyjmuję w gabinecie w Tychach