Gabinet psychoterapii Katarzyna Wybrańczyk i Zespół

Psychoterapia Katowice, psychoterapia Tychy, psychoterapia Pszczyna, psycholog dziecięcy, terapia uzależnień, mediator sądowy


Psycholog, Psychoterapeuta, Psychodietetyk, Doradca zawodowy Alicja Kempa


Jestem psychologiem, specjalistą psychodietetyki,
doradcą zawodowym.


Zapraszam wszystkich cierpiących na zaburzenia w zakresie odżywiania, odchudzających się, a także wszystkich tych, którzy chcą zmienić swoje nawyki żywieniowe oraz zmienić styl życia na zdrowszy.
Zapraszam również osoby doświadczające silnego stresu, trudności w relacjach, samotności, mające obniżony nastrój, posiadające niskie poczucie własnej wartości, jak również poszukujące właściwej drogi, doświadczające kryzysu, przeżywające trudności.

Ukończyłam 5 letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia o specjalności Psychologii klinicznej. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe, na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, na kierunku Psychodietetyka.
Dodatkowo poszerzałam swoją wiedzę na temat żywienia na studiach podyplomowych z zakresu Dietetyka i praktyka planowania żywienia, a także ukończyłam studia licencjackie o specjalności Doradztwo zawodowe.
Dotychczasowe doświadczenie zdobyłam pracując w Środowiskowym Domu Samopomocy Ad Vitam Dignam, w Instytucie Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, w Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON. Obecnie pracuję w Centrum Rehabilitacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

images/alicja1.jpg